شرکت تعاونی پیشگامان مقام اول اپراتورهای ict را کسب کرد
بر اساس نتیجه ارزیابی سالانه اپراتورهای حوزه ict شرکت تعاونی پیشگامان در استان یزد مقام اول را کسب نمود.
وضعیت اینترنت پرسرعت ایران
تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت موبایل در حالی در دنیا به 2.3 میلیارد نفر می رسد که در ایران هنوز اشتراک باند پهن موبایل فعال نشده است و در بخش دسترسی اینترنت پرسرعت جایگاه مناسبی ندارد.
سرعت اینترنت در استان یزد افزایش می یابد
افزایش سرعت اینترنت جزء برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و ما معتقدیم فضای مجازی باید در اختیار و خدمت مردم باشد.